„Synergia – bonus, ktorý sa dosiahne, keď veci harmonicky spolupracujú.“

– Mark Twain

Kontaktovať

Naša filozofia

Synergia. V našom svete znamená intenzívnu spoluprácu členov nášho tímu špecializovaných na vybrané právne oblasti, ktorej výsledkom je komplexný prístup k záležitostiam našich klientov a schopnosť posunúť hranice možností ich riešenia.

Dnešný právny svet je čím ďalej, tým komplikovanejší a užívateľský náročnejší (a to aj pre nás, odborníkov). Vyžaduje si preto špecializáciu a neustály rozvoj schopností. Uvedomujeme si to aj my. Ak do toho zapojíme filozofiu synergie v našom ponímaní, výsledkom rôznych uhlov pohľadu členov nášho tímu na Vašu právnu záležitosť sú vysoko odborné a kreatívne riešenia. A ak k tomu pridáme aj aktívnu starostlivosť o klienta, je to ideálny predpoklad nášho spoločného úspechu.

Naša filozofia

Synergia. V našom svete znamená intenzívnu spoluprácu členov nášho tímu špecializovaných na vybrané právne oblasti, ktorej výsledkom je komplexný prístup k záležitostiam našich klientov a schopnosť posunúť hranice možností ich riešenia.

Dnešný právny svet je čím ďalej, tým komplikovanejší a užívateľský náročnejší (a to aj pre nás, odborníkov). Vyžaduje si preto špecializáciu a neustály rozvoj schopností. Uvedomujeme si to aj my. Ak do toho zapojíme filozofiu synergie v našom ponímaní, výsledkom rôznych uhlov pohľadu členov nášho tímu na Vašu právnu záležitosť sú vysoko odborné a kreatívne riešenia. A ak k tomu pridáme aj aktívnu starostlivosť o klienta, je to ideálny predpoklad nášho spoločného úspechu.

Čo ponúkame

Našim klientom ponúkame predovšetkým zastupovanie v sporovej agende a zastupovanie v trestnom konaní. Vieme im samozrejme pomôcť aj s inými právnymi záležitosťami. Ak sa vo veci klienta prelína viacero právnych odvetví, riešime ju komplexne. Na jej riešení sa podieľa viacero členov nášho tímu, každý v rozsahu svojej špecializácie. Takto pretavujeme do praxe staré známe „viac očí, viac vidí“. Benefitom takéhoto prístupu je širšie portfólio možností pre klienta a ucelený pohľad na jeho vec (a fakt, že klient má všetko dostupné pod „jednou strechou“, čo v súhrne znamená aj vyššiu efektivitu a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb).

Náš tím je mladý, energický a dôsledný. Pravidelne prehlbujeme svoje vedomosti a praktické schopnosti. Sme flexibilní a svojim klientom sme k dispozícii vždy, keď nás potrebujú. Jednou z našich zásad je, aby svojej záležitosti rozumel aj klient (snažíme sa klientom ich veci a možnosti ich riešenia zrozumiteľne vysvetliť a poukázať na možné riziká). Ohľadom odmeny za naše právne služby sa vieme vždy prispôsobiť finančným možnostiam klienta a v prípade potreby ponúknuť individuálne možnosti financovania.

Obchodné právo

Obchodné právo

Občianske právo

Občianske právo

Trestné právo

Trestné právo

Správne právo

Správne právo

Pracovné právo

Pracovné právo

Nehnuteľnosti

Nehnuteľnosti

Rodinné právo

Rodinné právo

Pohľadávky

Pohľadávky

Náš tím

JUDr. Ivan Priadka
JUDr. Ivan PriadkaŠpecialista na sporové a správne právo
Ivan vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas štúdií pôsobil ako právny asistent v advokátskej kancelárii Krechňák & Associates, s. r. o. V tomto období absolvoval aj stáž na správnom kolégiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. V uvedenej advokátskej kancelárii strávil aj celú svoju koncipientsku prax. Podieľal sa v nej na riešení rôznych zložitých káuz pre najnáročnejších klientov a nadobudol v nej mimoriadne cenné skúsenosti do svojej ďalšej praxe. Od roku 2016 pôsobí ako samostatný advokát.

Ivan sa špecializuje najmä na sporové právo (obchodnoprávne a občianskoprávne spory) a správne právo. Zodpovedá za celkové strategické vedenie káuz, voľbu taktiky a celkový manažment kancelárie.

Jeho silnými stránkami sú predovšetkým analytické myslenie, kreativita pri hľadaní riešení zadaných právnych problémov, efektivita a osobitný štýl prípravy právnych podaní, zameraný na presvedčivosť, prehľadnosť a zrozumiteľnosť.

Mgr. Ivan Brilla
Mgr. Ivan BrillaŠpecialista na trestné právo
Ivan vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pred tým, ako sa v roku 2018 stal advokátskym koncipientom, 12 rokov pôsobil v Policajnom zbore, z toho 5 rokov ako vyšetrovateľ.

Ivanovou vášňou a dominantou je trestné právo. Charakterizuje ho zápal pre svoju prácu, výborné teoretické znalosti skombinované s dlhoročnými skúsenosťami vyšetrovateľa. Jeho výhodou je schopnosť pozrieť sa na veci ako orgán činný v trestnom konaní a tento pohľad zužitkovať (najmä pri obhajobe našich klientov).

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle alebo e-mailom

Kontaktovať